HUSK at besøg hjemmesiden

Bestyrelsen har besluttet at lukke foreningens Facebook side, da ikke ret mange medlemmer følger siden og vi heller ikke er så gode til at få lagt noget på siden.

Vi vil derfor i stedet prioritere at sende Nyhedsbrevet Bilaget ud på mail direkte til vores medlemmer og så i øvrigt oprette arrangementer her på hjemmesiden. Så husk at kigge forbi og klik ind på aktiviteter for at se hvad der sker.

Så er sæsonen i gang

Vi har nu afsluttet dette års begynderkursus og flere af kursisterne har allerede nu fået deres nye bifamilier. Det bliver skønt at følge deres start som ny biavler.

Bestyrelsen er igang med planlægningen af sommerens arrangementer – se mere under aktiviteter og husk at få Jer tilmeldt i god tid.

Den 20. maj er af FN udråbt som Bierens dag – en dag hvor der verden over sættes fokus på biernes levevilkår og vigtige rolle. Hold øje med dagspressen og www.biavl.dk hvor arrangementerne bliver annonceret.

Kommende aktiviteter

Vores årlige fællemøde med Randers og Norddjurs Biavlerforeninger løber af stablen torsdag den 2. februar 2023 kl. 19 i A-huset i Rønde.

Du kan læse mere om programmet og hvordan du tilmelder dig under fanen Aktiviteter

Begynderkursus 2023

Kender du en eller vil du selv gerne med, så er der åbent for tilmelding til det kommende begynderkursus.
Læs mere om kurset, hvordan du tilmelder dig mv lige her

Generalforsamling 2022

HUSK at tilmelde dig til vores årlige generalforsamling

Kære medlemmer,

Vi indkalder hermed til foreningens generalforsamling 2022

Onsdag den 23. november 2022 kl. 18 i
A-Huset, Hovedgaden 69F, 8410 Rønde

Vi starter kl. 18 med smørrebrød, øl og vand og fortsætter kl. 19 med selve generalforsamlingen

Dagsorden er iht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning og planer, kontingentfastsættelse
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober. Der er ikke indkommet forslag.
 5. Valg af
  a. formand – på valg i lige år. På valg er Lene Svenningsen, der ikke ønsker genvalg.
  b. bestyrelsesmedlemmer – Morten Svane, der ikke ønsker genvalg og Lis Vinther, som er villig til    
      genvalg. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Lotte Svane og Erik Silkjær Pedersen.
      suppleanter – Mikael Pedersen, der er villig til genvalg. Derudover skal der gerne vælges
      yderligere en suppleant.
      revisorer – Søren Klinge og Birte Kjær er på valg
 6. Valg af delegeret (jf. DBF’s vedtægter)
 7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der kaffe, te og kage og mulighed for en hyggesnak og erfaringsudveksling om den netop afsluttede sæson, og måske kommer der en god idé til kommende arrangementer i foreningen.

Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig senest fredag 18. november 2022
på telefon 60 12 15 33

Aktiviteter i september

Så er foreningen klar med et par nye aktiviteter i september måned

Aftentur til Foldby kirke – se mere

Workshop i fremstilling af bivokscreme, sæbe og læbepomade – se mere

Der ud over har vi dato lagt vores begynderkursus 2023, så kender du en som gerne vil være biavler, kan du henvise til vores hjemmeside – nye biavlere

Sidst men ikke mindst – så er datoen for generalforsamlingen 2022 den 23. november 2022. Har du forslag til behandling under pkt. 4 skal du kontakte bestyrelsen inden 1. oktober og fremlægge dit forslag.

Begynderkursus i biavl 2022

Endelig er det lykkedes os at få planlagt dette års begynderkursus og vi glæder til igen at kunne mødes fysisk med vores kursister.

Så har du lyst til at lære om biavl eller kender du en som gerne vil i gang, så læse mere om dette års kursus og hvordan du kan tilmelde dig her

Fællesmøde 24. februar 2022 kl. 19

Dette års fællesmøde med Randers og Norddjurs Biavlerforeninger afholdes
den 24. februar kl. 19 på

Løvenholm Gods, Løvenholmvej 66, 8963 Auning

Vi er så heldige, at Rune Havgaard Sørensen, Sekretariatsleder fra Danmarks Biavlerforening har sagt ja til at komme og give en lille status på, hvad der sker i hovedforeningen og indenfor biavlen.
Desuden sætter Rune fokus på:
– arbejdet på at være “bivenlig”
– hvordan vi lokale biavlere får flere “bivenlige” naboer
– og hvordan vi understøtter det og hvilke samarbejdsperspektiver der ligger i det.

Tilmelding senest mandag den 21. februar på mail kaloebiavl@gmail.com
eller telefon 60 12 15 33.


Prisen for kaffe og kage forventes at blive kr. 30-40,-

Generalforsamling 2021

Onsdag den 24. november 2021 kl. 19 afholder vi dette års generalforsamling med efterfølgende foredrag af Anders Peter Blæsild fra fredeligebier.dk

Læs mere her