Generalforsamling 2022

HUSK at tilmelde dig til vores årlige generalforsamling

Kære medlemmer,

Vi indkalder hermed til foreningens generalforsamling 2022

Onsdag den 23. november 2022 kl. 18 i
A-Huset, Hovedgaden 69F, 8410 Rønde

Vi starter kl. 18 med smørrebrød, øl og vand og fortsætter kl. 19 med selve generalforsamlingen

Dagsorden er iht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning og planer, kontingentfastsættelse
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober. Der er ikke indkommet forslag.
 5. Valg af
  a. formand – på valg i lige år. På valg er Lene Svenningsen, der ikke ønsker genvalg.
  b. bestyrelsesmedlemmer – Morten Svane, der ikke ønsker genvalg og Lis Vinther, som er villig til    
      genvalg. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Lotte Svane og Erik Silkjær Pedersen.
      suppleanter – Mikael Pedersen, der er villig til genvalg. Derudover skal der gerne vælges
      yderligere en suppleant.
      revisorer – Søren Klinge og Birte Kjær er på valg
 6. Valg af delegeret (jf. DBF’s vedtægter)
 7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der kaffe, te og kage og mulighed for en hyggesnak og erfaringsudveksling om den netop afsluttede sæson, og måske kommer der en god idé til kommende arrangementer i foreningen.

Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig senest fredag 18. november 2022
på telefon 60 12 15 33