Nye biavlere

LÆR OM BIAVL
BEGYNDERKURSUS 2021

I år har vi valgt at afvikle vores begynderkursus, som et sammenhængende forløb hen over hele sæsonen. Vi har pga corona restriktionerne ikke haft mulighed for at afvikle vores teoriaftenen hen over månederne februar-april, og vil derfor i stedet lave en kombination af fysiske udendørsmøder, undervisningsvideoer til gennemsyn i kursisternes eget tempo og samlet opfølgningsmøder online via programmet Zoom.

Til de fysiske møder skal hver deltager tilmelde sig på forhånd, og skal når de møder frem kunne fremvise en negativ PCR test, som maksimalt er 72 timer gammel.

Kursisterne skal selv medbringe ren bidragt og rene gummihandsker. Gummihandskerne vil forud for arbejdet med bierne blive desinficeret så vi mindsker risikoen for at få overført sygdomme til skolebigårdens bifamilier. De kursister, som ved de pågældende møder skal arbejde med bifamilierne sammen med en instruktør skal under arbejdet bruge mundbind for at begrænse smitterisikoen.

Programmet er følgende:

Søndag den 11. april kl. 10
Vi mødes udendørs hos formanden Lene Svenningsen, Grenåvej 19B, 8410 Rønde.
Husk varm påklædning.
Præsentation af foreningen og bestyrelsen
Gennemgang af programmet og afstemning af forventninger
Gennemgang af materiellet til biavlen og klargøring af rammer
Udlevering af undervisningsmaterialer, præsentation af litteratur og gode hjemmesider

Torsdag den 22. april kl. 19    
1 times spørgetid online via Zoom

Søndag den 25. april kl. 10     
Første møde i skolebigården ved Kalø Økologiske Landbrugsskole
Herefter vil alle de fysiske møder være i skolebigården
Gennemsyn af bifamilierne i skolebigården
Opleve bierne live, udvidelse af staderne, tilsætning af dronetavler
Præsentation af stadekort – papir og elektronisk

Onsdag den 5. maj kl. 19    
Gennemsyn af bifamilierne
Kontrol af dronetavlerne
Nogle af kursisterne får lov at gennemgå et stade

Søndag den 16. maj kl. 10 
Gennemsyn af bifamilierne
Kontrol af dronetavlerne
Nogle af kursisterne får lov at gennemgå et stade

Torsdag den 20. maj kl. 19     
1 times spørgetid online via Zoom

Onsdag den 26. maj kl. 19      
Gennemsyn af bifamilierne
Kontrol af dronetavlerne
Nogle af kursisterne får lov at gennemgå et stade
Vurdering af honninghøst. Sværmtegn

Torsdag den 3. juni kl. 19        
1 times spørgetid online via Zoom

Søndag den 6. juni kl. 7.30     
Honninghøst

Onsdag den 16. juni kl. 19      
Lave småfamilier

Torsdag den 24. juni kl. 19     
1 times spørgetid online via Zoom

Søndag den 27. juni kl. 10      
Gennemsyn af bifamilierne
Kontrol af dronetavlerne
Nogle af kursisterne får lov at gennemgå et stade
Skal vi forberede os på dronningeskift efter honninghøst

Onsdag den 7. juli kl. 19          
Gennemsyn af bifamilierne
Kontrol af dronetavlerne
Nogle af kursisterne får lov at gennemgå et stade
Lave vinterleje

Søndag den 18. juli kl. 10        
Gennemsyn af bifamilierne
Kontrol af dronetavlerne
Nogle af kursisterne får lov at gennemgå et stade
Tjek om der forsat er plads nok i yngelmagasinet

Onsdag den 28. juli kl. 19       
Gennemsyn af bifamilierne
Kontrol af dronetavlerne
Nogle af kursisterne får lov at gennemgå et stade
Vurdering af honninghøst
Forberede foder til efter sidste høst

Søndag den 8. august kl. 7.30    
Honninghøst og fodring

Onsdag den 18. august kl. 19     
Myresyrebehandling
Snak om rengøring af materiellet

Søndag den 29. august kl. 10       
Fodring og tjek af dronninger
Snak om oxalsyredrypning

Søndag den 12. september kl. 10     
Afslutning på undervisning
Opsamling og evaluering

Yderligere information og tilmelding fås ved henvendelse til foreningens formand Lene Svenningsen, tlf. 60 12 15 33
eller kaloebiavl@gmail.com