Nye biavlere

Går du med tanken om at blive biavler?

Har du et ønske om at blive biavler bør du deltage i vores kursus for nye biavlere. Kurset består af 4 teoriaftener og herefter tilbyder vi kursisterne en mentorordning.

Teorien er fordelt på følgende datoer:

Torsdag den 10. marts 2022
Torsdag den 24. marts 2022
Torsdag den 7. april 2022
Torsdag den 21. april 2022

Alle dage kl. 19 – 22 (måske er vi færdig før, men vi slutter senest kl. 22)

På kurset lærer du blandt andet om:
– Årets gang som biavler
– Biernes liv
– Materialerne du skal bruge
– Honningproduktionen

Kurset afholdes i jagtstuen hos Lotte og Morten Svane, Ydesmindevej 6, 8560 Kolind. Foreningen er hver aften vært med kaffe og brød.

Deltagergebyret er kr. 300 og skal indbetales til foreningens konto ved tilmelding.

Yderligere information og tilmelding fås ved henvendelse til foreningens formand Lene Svenningsen, tlf. 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com