Generalforsamling 2022

HUSK at tilmelde dig til vores årlige generalforsamling

Kære medlemmer,

Vi indkalder hermed til foreningens generalforsamling 2022

Onsdag den 23. november 2022 kl. 18 i
A-Huset, Hovedgaden 69F, 8410 Rønde

Vi starter kl. 18 med smørrebrød, øl og vand og fortsætter kl. 19 med selve generalforsamlingen

Dagsorden er iht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning og planer, kontingentfastsættelse
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober. Der er ikke indkommet forslag.
 5. Valg af
  a. formand – på valg i lige år. På valg er Lene Svenningsen, der ikke ønsker genvalg.
  b. bestyrelsesmedlemmer – Morten Svane, der ikke ønsker genvalg og Lis Vinther, som er villig til    
      genvalg. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Lotte Svane og Erik Silkjær Pedersen.
      suppleanter – Mikael Pedersen, der er villig til genvalg. Derudover skal der gerne vælges
      yderligere en suppleant.
      revisorer – Søren Klinge og Birte Kjær er på valg
 6. Valg af delegeret (jf. DBF’s vedtægter)
 7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der kaffe, te og kage og mulighed for en hyggesnak og erfaringsudveksling om den netop afsluttede sæson, og måske kommer der en god idé til kommende arrangementer i foreningen.

Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig senest fredag 18. november 2022
på telefon 60 12 15 33

Aktiviteter i september

Så er foreningen klar med et par nye aktiviteter i september måned

Aftentur til Foldby kirke – se mere

Workshop i fremstilling af bivokscreme, sæbe og læbepomade – se mere

Der ud over har vi dato lagt vores begynderkursus 2023, så kender du en som gerne vil være biavler, kan du henvise til vores hjemmeside – nye biavlere

Sidst men ikke mindst – så er datoen for generalforsamlingen 2022 den 23. november 2022. Har du forslag til behandling under pkt. 4 skal du kontakte bestyrelsen inden 1. oktober og fremlægge dit forslag.

Begynderkursus i biavl 2022

Endelig er det lykkedes os at få planlagt dette års begynderkursus og vi glæder til igen at kunne mødes fysisk med vores kursister.

Så har du lyst til at lære om biavl eller kender du en som gerne vil i gang, så læse mere om dette års kursus og hvordan du kan tilmelde dig her

Fællesmøde 24. februar 2022 kl. 19

Dette års fællesmøde med Randers og Norddjurs Biavlerforeninger afholdes
den 24. februar kl. 19 på

Løvenholm Gods, Løvenholmvej 66, 8963 Auning

Vi er så heldige, at Rune Havgaard Sørensen, Sekretariatsleder fra Danmarks Biavlerforening har sagt ja til at komme og give en lille status på, hvad der sker i hovedforeningen og indenfor biavlen.
Desuden sætter Rune fokus på:
– arbejdet på at være “bivenlig”
– hvordan vi lokale biavlere får flere “bivenlige” naboer
– og hvordan vi understøtter det og hvilke samarbejdsperspektiver der ligger i det.

Tilmelding senest mandag den 21. februar på mail kaloebiavl@gmail.com
eller telefon 60 12 15 33.


Prisen for kaffe og kage forventes at blive kr. 30-40,-

Generalforsamling 2021

Onsdag den 24. november 2021 kl. 19 afholder vi dette års generalforsamling med efterfølgende foredrag af Anders Peter Blæsild fra fredeligebier.dk

Læs mere her

Har du fået besøg af en bisværm?

Lige nu er det højsæson for bisværme, og rigtig mange ringer til foreningen for hjælp. Foreningen tilbyder ikke at hente sværme, men på denne hjemmeside kan du finde en liste over biavlere, som tilbyder deres hjælp.

www.bisværm.dk

HUSK – en bisværm er ikke farligt, men det kan virke voldsomt med så mange bier. Gi’ dig selv lov til at betragte det flotte syn det er når de sværmer, og ring så efter hjælp hvis de sætter sig et sted det generer jer.

Ny dato – generalforsamling 2020

Endelig er det blevet muligt at mødes fysisk indendørs, og dermed kan vi få afholdt vores generalforsamling.

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19 i A-Huset, Hovedgaden 69F, 8410 Rønde

Dagsorden iht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning og planer, kontingentfastsættelse
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af
  a) formand (på valg i lige år)
       på valg er Lene Svenningsen (kan genvælges)
  b) valg af bestyrelsesmedlemmer
       på valg er Morten Svane (kan genvælges)
                         Michael Frederiksen (ønsker ikke genvalg)
       valg af 2 suppleanter
  c) valg af revisorer
       på valg er Poul Jessen og Vagn Christensen
 6. Valg af delegeret til DBF’s generalforsamling
 7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens i hænde senest den 8. juni 2021.

Tilmelding senest lørdag den 12. juni 2021 kl. 18 på kaloebiavl@gmail.com eller tlf. 6012 1533. Ved tilmelding oplyses navn og telefonnummer af hensyn til evt. smitteopsporing.

Der skal vises gyldigt coronapas ved ankomst og bæres mundbind/hel visir.

Lær om biavl – begynderkursus 2021

I år har vi valgt at afvikle vores begynderkursus, som et sammenhængende forløb hen over hele sæsonen. Vi har pga corona restriktionerne ikke haft mulighed for at afvikle vores teoriaftener hen over månederne februar – april, og vil derfor i stedet lave en kombination af fysiske udendørsmøder, undervisningsvideoer til gennemsyn i kursisternes eget tempo og fælles opfølgningsmøder online via programmet Zoom.

Til de fysiske møder skal hver deltager tilmelde sig på forhånd, og skal når de møder frem kunne fremvise en negativ PCR test, som maksimalt er 72 timer gammel.

Kursisterne skal selv medbringe ren bidragt og rene gummihandsker. Gummihandskerne vil forud for arbejdet med bierne blive desinficeret så vi mindsker risikoen for at få overført sygdomme til skolebigårdens bifamilier. De kursister, som ved de pågældende møder skal arbejde med bifamilierne sammen med en instruktør, skal under arbejdet bruge mundbind for at begrænse smitterisikoen.

Det koster kr. 300,- at deltage i kurset.
Vil du tilmelde dig eller blot høre lidt mere om kursusforløbet er du velkommen til at kontakte formanden Lene Svenningsen på kaloebiavl@gmail.com eller 60 12 15 33 (efter kl. 17)

Se datoer og indhold for de forskellige mødedage her Nye biavlere