Ny dato – generalforsamling 2020

Endelig er det blevet muligt at mødes fysisk indendørs, og dermed kan vi få afholdt vores generalforsamling.

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19 i A-Huset, Hovedgaden 69F, 8410 Rønde

Dagsorden iht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning og planer, kontingentfastsættelse
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af
  a) formand (på valg i lige år)
       på valg er Lene Svenningsen (kan genvælges)
  b) valg af bestyrelsesmedlemmer
       på valg er Morten Svane (kan genvælges)
                         Michael Frederiksen (ønsker ikke genvalg)
       valg af 2 suppleanter
  c) valg af revisorer
       på valg er Poul Jessen og Vagn Christensen
 6. Valg af delegeret til DBF’s generalforsamling
 7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens i hænde senest den 8. juni 2021.

Tilmelding senest lørdag den 12. juni 2021 kl. 18 på kaloebiavl@gmail.com eller tlf. 6012 1533. Ved tilmelding oplyses navn og telefonnummer af hensyn til evt. smitteopsporing.

Der skal vises gyldigt coronapas ved ankomst og bæres mundbind/hel visir.