Så gør vi klar til en ny sæson i bierne

Nu er vinterpausen ved at være over og det er tid at tænke på den kommende sæson. Foreningens første arrangement i 2019 er vores fællesmøde på Gl. Estrup torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.

Her får vi besøg af formanden for Danmarks Biavlerforening Arne T. Henriksen – læs mere om arrangementet og hvordan du tilmelder dig  her: Fællesmøde

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen i november 2018 konstitueret sig og er klar til at trække i arbejdstøjet – du finder bestyrelsens oplysninger under kontakt her på siden.

Tilmeldingerne til dette års begynderkursus er i gang, men der er forsat enkelte pladser tilbage. Så skal du med eller kender du en, som vil være biavler kan du henvise til https://kalovig-egnensbiavlerforening.dk/nyebiavlere/

Generalforsamling 2018

Så er det tid til endnu en generalforsamling.

Torsdag den 22. november 2018 kl. 19 – læs mere under aktiviteter

Kom og sæt dit præg på foreningen og hør det spændende indlæg om bier og blomster i Nationalpark Mols Bjerge.

Syddjurs som Bivenlig kommune

Primo februar fulgte vi opfordringen fra Danmarks Biavlerforening om at gøre vores lokale kommune bivenlig med mulighed for at opnå et certifikat herpå.

Vi sendte materialet til formanden for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø – Kim Lykke Jensen og kan nu med glæde konstatere at Udvalget har behandlet vores forslag på deres møde den 6. marts 2018 og har besluttet at arbejde videre med projektet. Udvalget har dog ønsker om at det er frø af danske hjemhørende arter der benyttes.

Det bliver spændende om vi får en mere blomstrende kommune.

Du kan læse referatet fra mødet her

Godt Nytår til alle foreningens medlemmer

November måneds generalforsamling gav genvalg på alle bestyrelsesposterne og bestyrelsens efterfølgende konstituering gav heller ikke anledning til ændringer.

De foreslående vedtægtsændringer blev vedtaget på generalforsamlingen og foreningen er nu godkendt af Syddjurs Kommune, som en folkeoplysende forening.

De nye vedtægter kan læses her – 2017-11-22 Vedtægter

Hammel og Omegns biavlerforeningen har inviteret sine naboforeninger til et spændende foredrag “Dansk honning et naturprodukt” med Asger Søgaard Jørgensen fra Danmarks Biavlerforening. Du kan læse mere om foredraget og hvordan du tilmelder dig i denne pressemeddelelse – Dansk honning et naturprodukt

Generalforsamling 2017

Onsdag den 22. november afholdes der generalforsamling – se tid og sted under Aktiviteter.

HUSK at deltage denne aften. Her har du mulighed for at være med til at præge udviklingen af vores fælles forening enten ved at stille forslag, vælge de bestyrelsesmedlemmer du mener vil bidrage godt til foreningen eller ved selv at stille op.

Bestyrelsen forslår ændringer af foreningens vedtægter. Den primære grund for ændringerne er at vi ønsker at blive godkendt af Syddjurs Kommune, som folkeoplysende forening. Det giver bla. andet adgang til digital lokalebooking og mulighed for at søge tilbud til aktiviteter, især hvis vi laver noget målrettet børn og unge under 25 år. For at blive godkendt kræver det en ændring af reglerne for hvad der skal ske med foreningens formue, hvis foreningen opløses. Et krav er at formuen tilfalder aktiviteter i Syddjurs Kommune. Da vi alligevel skulle rette i vedtægterne har vi valgt at lave enkelte andre ændringer, hvor der dog mest er tale om præciseringer. Ændringerne er foretaget med bistand af DBF´s sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen og udkastet er forhåndsgodkendt hos kommunen.

Se udkastet Forslag til vedtægtsændringer

 

Sæsonstart i skolebigården

HUSK- nu på søndag den 30. april kl. 10 mødes vi og ser i fællesskab til bierne.

Program for mødet:
– hvordan agerer i bigården
– hvilket udstyr bruger vi
– vi kigger på notaterne fra sidste års stadekort og får startet nye stadekort op
– renser stadebunde og laver vurderinger af hvordan familierne har det.

Og ellers er der mulighed for at mødes på tværs – nye og gamle biavlere.

I skolebigården har vi dragter og handsker. Har du selv en bidragt må du gerne tage den med, men når vi arbejder med bierne skal det være iført skolebigårdens handsker pga. risiko for sygdomsspredning.

Stemningsfoto fra sæsonstarten 2016

 

Ny hjemmeside

Så er den nye flotte hjemmeside gået i luften.

Stor tak til Mark Rønn for det store arbejde med at få den sat op og gjort klar. Vi håber at vores medlemmer og andre med interesse for biavlen vil få stor gavn af siden og hjælpe med til at den bliver en god fælles platform

Netop nu i din forening

Nu er der knap 2 uger til den første forårsmåned og snart kan vi forvente at bierne flyver ud og tømmer sig efter vinterperioden. Prøv at holde øje med bistaderne på dage med solskin.

Når bierne har været ude og tømme sig er det også en god idé at se om foderbeholdningen er god nok. Nu kommer det snart til at gå stærk med ny yngel, men der er endnu ikke rigtig noget de kan hente i naturen. LIge nu kun lidt erantis.

Er du ny biavler eller kender du en som gerne vil i gang med biavl, så starter vi et nyt kursus for begyndere den 9. marts. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig under punktet Begyndere i menuen her til venstre.