Generalforsamling 2022

A-huset Hovedgaden 69 F, Rønde

Vi starter kl. 18 med smørrebrød, øl og vand og forsætter kl. 19 med selve generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der kaffe, te og kage og mulighed for en hygge snak og erfaringsudveksling om den netop afsluttede sæson, og måske kommer der en god idé til kommende arrangementer i foreningen. Af hensyn til forplejningen er tilmelding

Gratis

Levevilkår for honningbier i Danmark

A-huset Hovedgaden 69 F, Rønde

FÆLLESMØDE FOR RANDERS, NORDDJURS OG KALØVIG-EGNENS BIAVLERFORENINGER Vi får besøg af Yoko Luise Dupont der er biolog og seniorforsker ved Aarhus Universitet. Mange biavlere kender Yoko fra artikler i Tidsskrift for Biavl og som foredragsholder på Danmark Biavlskonference. Yoko er forfatter til bogen Bier udgivet på Aarhus Universitetsforlag i deres Tænkepause-serie. Yoko Vil gøre os

kr50

Workshop 2 ved Lis Vinther

A-huset Hovedgaden 69 F, Rønde

Workshop 2 ved Lis Vinther Vi gentager succesen fra efteråret med endnu en workshop. Denne gang er der mulighed for at prøve kræfter med egen produktion af deodorant, lipgloss og shampoobar. Alle produkter er selvfølgelig med indhold af bierne produkter. Hvis der er deltagere, som ikke var med på workshop 1, så er der også

DKK125

Bigårdsbesøg

Esben Elmer, Planetvej 27, 8400 Ebeltoft Planetvej 27, Ebeltoft

Bigårdsbesøg hos Esben Elmer i Ebeltoft. Esben vil vise sin bigård, og her kan drøftes årstidens udfordringer. Af hensyn til kaffe, bedes tilmelding ske senest den 20. maj til Erik Silkjær Pedersen på tlf. 28 35 01 86

Grillaften hos Lotte og Morten

Lotte og Morten Svane Ydesmindevej 6, Kolind

Lørdag den 17. juni kl. 18 har Lotte og Morten igen sagt ja til at vi må samles til grillaften hos dem. Konceptet er som vi plejer - I medbringer selv kød, drikkevarer, service, bestik og glas. Bestyrelsen sørger for at grillen er klar, diverse salater/brød m.m. samt dessert. Tilmelding til Lotte og Morten senest

Besøg hos Biavlerlauget på Det Grønne Museum

Det Grønne MUseum Randersvej 4, Auning

Niels Anton Andersen er formand for lauget og han vil denne aften give os en rundvisning i museets bigård, fortælle om biavlens vilkår i gamle dage og så slutter vi med en tur rundt og se på områdets bivenlige beplantning. Husk varmt tøj og fornuftigt fodtøj. Tilmelding senest 27. august - til Lene på tlf.

Gratis

Workshop i fremstilling af bivokscreme, sæbe og læbepomade med honning og bivoks

A-huset Hovedgaden 69 F, Rønde

  Vores bier producerer så lækre produkter, som vi denne aften skal lære at bruge til vores hudplejeprodukter. Alle deltagerne bliver opdelt i 3 grupper, som hver får til opgave at lave enten creme, sæbe eller læbepomade. Alle får ét af hvert produkt med hjem sammen med opskrifterne, så produktionen kan fortsætte hjemme. Foreningen sørge

kr125

Generalforsamling 2023

A-huset Hovedgaden 69 F, Rønde

Vi starter kl. 18 med smørrebrød, øl og vand og fortsætter kl. 19 med selve generalforsamlingen. Dagsorden er iht. vedtægterne: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning og planer, kontingentfastsættelse Fremlæggelse af revideret regnskab og budget Forslag til behandling. Valg. a. bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lotte Svane og Lene Svenningsen. b. suppleanter. På valg er Mikael Pedersen

Første udvidelse

Første udvidelse i bistaderne den 5.maj kl. 14.00 hos Lene Svenningsen, Grenåvej 19 B, 8410 Rønde. Tilmelding senest fredag den 3. maj til 60121533

Bigårdsbesøg

Onsdag den 22. maj 2024 kl. 19.00 byder Martin Lesak  Laenvej 55, 8585 Glesborg velkommen til sin bigård. Næsten alt materiel er hjemmeproduceret og af god kvalitet. Martin Lesak holder hovedsageligt bier for biernes andre produkter, nemlig pollen, propolis og bivoks. Martin er som de fleste ved månedens skribent i Tidsskrift for Biavl 2024. Tilmelding